بیوگرافی

بیوگرافی

دستاوردهای علمی - پژوهشی

دستاوردهای علمی - پژوهشی

تالیف و نشر کتاب تفسیر مبین
تالیف و نشر کتاب تفسیر مبین
آنچه نگارنده در این مختصر سعی بر آن داشته است انتقال برخی مفاهیم و پیام های قرآنی در حد وسع و امکان به برادران و خواهران ایمانی است به امید آن که بهره ای معنوی برای نگارنده و خواننده در بر د
تالیف و نشر کتاب تفسیر مبین
تالیف و نشر کتاب تفسیر مبین
ترجمه و تفسیر آیات همراه با توضیح و سبب نزول و همچنین مناسبت مباحث و آیات با یکدیگر بیان می کند. در بخض توضیح لغات به اصل لغوی اشاره می شود. تحلیل صرفی و اعراب برخی لغات، قرائت های مختلف و
تفسیر سوره الکهف
تفسیر سوره الکهف
نگارنده در این تفسیر سعی کرده است با بهره گیری از کتب لغت، حدیث و تفسیر، به توضیح آیات بپردازد تا راه را برای تفکر هموارتر سازد. سوره کهف همانند دیگر سوره هایی که عبرت ها را در قالب حکایات