برای مشاهده نمرات نهایی در صفحه خود، ابتدا وارد سامانه آموزشی شده و یوزر و پسورد خود را وارد کرده و بعد طبق تصویر زیر به قسمت نمرات بروید