تقویم سال تحصیلی 97-96

تقویم تحصیلی ۱۳۹6-۱۳۹7

آموزش مجازی

ترم دوم:

آغاز ترم: 

12 اسفندMarch 03, 2018

تاریخ آزمون:

21 تیرJuly 12, 2018

22 تیرJuly 13, 2018

قابل توجه دانش پژوهان محترم:

جدول امتحانات، بصورت تفکیکی برای سالهای اول، دوم و سوم تحصیلی متعاقباً اعلام

می گردد.

آخرین تغییر: پنج‌شنبه، 10 اسفند 1396، 9:11 صبح