آموزش نگارش مقاله نویسی پژوهشی

آموزش نگارش مقاله نویسی پژوهشی

تحقیقی که یک محقق انجام می دهد از اهمیت زیادی برخوردار است و ممکن است تعداد زیادی از افراد آن را مطالعه کنند روی این اصل مقاله ای که از کار محقق منتشر می شود باید به شکل قابل قبول و منطقی تنظیم و همه استانداردهای لازم در آن رعایت شود. به عبارت دیگر یک مقاله علمی ره آورد تجربه و تمرین در سازماندهی فکری است. به این معنی که نویسنده مقاله می آموزد تا نتایج پژوهشهای خود را به شکل منظم (سیستماتیک) طبقه بندی کند و به ساده ترین روش بیان کند .

مقاله با اهداف زیر نوشته می شود :

موضوع آن مورد توجه افراد خاصی باشد . خیلی قدیمی نباشد و اهداف جدیدی را تحت پوشش قرار دهد .

مقاله چندین سوال پژوهشی داشته باشد .

پیشنهاداتی را برای تحقیقات آینده ارائه دهد .

بر تفکر خوانندگان تاثیر بگذارد و آنها را به تفکر ترغیب کند .

منجر به پیشرفت های علمی در حوزه موضوعی شود .

فرمت نگارش مقاله پژوهشی :

اکثر مقالات پژوهشی از الگوی زیر پیروی می کنند .

عنوان ، چکیده یا خلاصه تحقیق ، مقدمه ، مواد و روشها ، نتایج ، بحث و نتیجه گیری ، سپاس ، منابع .

عنوان مقاله :

موضوع چیست؟

در مراحل مقاله نویسی هر مقاله علمی بایستی دارای عنوان مناسبی باشد که به طور صحیح تحقیقات انجام گرفته شده در متن مقاله را توصیف کند. نام مقاله بایستی به گونه‌ای انتخاب شود که خواننده با دیدن نام مقاله، متوجه اقدامات کلی انجام شده و مسئله اساسی تحقیقات شود و نیازی به مطالعه کل مقاله برای معرفی کار نداشته باشد. به عنوان مثال عنوان “جایگاه و دستاورد های عقل در قرآن”، عنوان مناسبی تلقی می‌شود.

چکیده :

«چرا کاری را به انجام رساندم ، چه اهدافی داشتم ، در جستجوی چه چیزی بودم؟»

در قسمت چکیده ، خلاصه کل مقاله به روشی ساده آورده شده است. چکیده چیزی بیش از خلاصه یک مقاله است. چکیده رونویسی کل متن برای کسانی که متن را قبلاً خوانده اند با جملات کوتاه تر است ، در حالی که این خلاصه ای کوتاه از گزارش های تحقیق است که برای افرادی که متن را نخوانده اند و قصد تصمیم گیری در مورد ادامه آن را دارند مناسب است. خواندن. با این حال ، چکیده نمی تواند جایگزین خوبی برای کل متن اصلی باشد.

چکیده مقاله باید شامل حدود 250 کلمه باشد که شامل اهداف تحقیق ، مطالب عمومی ، روش تحقیق ، نتایج خلاصه و نتیجه گیری نهایی می باشد. چکیده نباید علاوه بر متن اصلی مطالعه حاوی اطلاعات دیگری باشد. می توانید چندین مقاله مشابه پیدا کرده و از چکیده آنها الهام بگیرید.

مقدمه :

«از چه چیزهایی استفاده کردم و شما چگونه از آنها استفاده کنید؟»

قسمت مقدماتی فرآیند مقاله نویسی برای ارائه موضوع اصلی مورد تحقیق و انگیزه حل مسئله نوشته شده است. این بخش باید اطلاعات کافی در اختیار خواننده قرار دهد. آن را به گونه ای بیان کنید که خواننده از کار شما تعریف کند و مشتاق خواندن ادامه متن باشد. پاراگراف اول مقدمه معمولاً کاربرد روش یا مواد بکار رفته را توصیف می کند.

یک استراتژی مفید برای نوشتن این قسمت از فرایند مقاله نویسی ، شروع با مسئله و طرح کلی و رسیدن به موضوع مقاله است. با این حال ، این بخش نباید خیلی طولانی و گسترده باشد ، و هنگام نوشتن آن باید به این نکته توجه کنید که مخاطب متن شما شخصی با اطلاعات مشابه شما است. فقط نکات اصلی را ذکر کرده و نکته اصلی را سریع و بدون مقدمه نشان دهید.

روش تحقیق :

«چه کاری را و چگونه به انجام رساندم؟»

این بخش زمان ، مکان و روش مطالعه را شرح می دهد. در این قسمت از فرآیند نوشتن مقاله ، محقق یک طرح تحقیقاتی ، تجهیزات لازم ، روشی برای جمع آوری اطلاعات و کنترل نتایج به مخاطبان ارائه می دهد.

نتایج :

«چه اتفاقی افتاد ، چه به دست آوردم؟»

در این بخش ، نویسنده به کمک جداول ، تصاویر و نمودارهای نتایج به دست آمده از هر آزمایش به خواننده کمک می کند و توضیحی درباره اهمیت این نمودارها و تجزیه و تحلیل نتایج ارائه نمی دهد. این بخش معمولاً بیشترین تعداد صفحات مقاله را شامل می شود. بها دادن به این بخش به انتشار مقاله کمک می کند.

بحث و نتیجه گیری :

«واقعه ای که رخ داد چه معنایی داشت؟» و «این طرح چه کاربردهایی دارد؟»

در این بخش نویسنده اطلاعات بیشتری در مورد نتایج به دست آمده ، همبستگی متغیرها و تفسیر آنها به خواننده ارائه می دهد. در این بخش ، نویسنده باید دلیل هرگونه انحراف از نتایج مورد انتظار یا نتایج تحقیقات قبلی را برای عموم توضیح دهد.

نتیجه گیری کلی باید هنگام نوشتن مطالعه در نظر گرفته شود. در این بخش ، نویسنده باید بتواند نتیجه کلی تحقیق ، اهمیت آن و تفسیر آن از نتایج بدست آمده را به خواننده متن ارائه دهد.

همچنین می توانید نتایج خود را پاراگراف به پاراگراف بنویسید. جمله اول این بخش معمولاً کل کار را معرفی می کند .

سپاس :

«چه کسانی به من یاری رساندند؟»

منابع :

«در نگارش متن به گفته چه کسانی استناد کرده ام؟»

در این بخش ، نویسنده باید لیستی از تمام منابعی را که هنگام نوشتن مقاله ذکر کرده آماده کند و در انتهای مقاله خود قرار دهد. استفاده از هرگونه داده ، تصویر ، نمودار و غیره از دیگر مقالات علمی ، بدون ذکر نام وی در فهرست منابع ، نوعی دزدی ادبی محسوب می شود.

× گفتگو