آدرس دفتر:
بندرعباس – خواجه عطا – بلوار وحدت – کوچه چمران 23- مجتمع دینی.
شماره تماس با اداره مرکز آموزش مجازی:
تلفن: 1759 3333 076
موبایل/واتساپ: 09176140711

ایمیل: AMAJAZY@gmail.com

شکایات و پیشنهادات
متن خود را در این کادر بنویسید...
× گفتگو