بعد از تکمیل فرم ثبت نام، مبلغ 360,000 هزار تومان را بابت شهریه یکسال از طریق درگاه زیر پرداخت کنید.

1-ابتدا نام و نام خانوادگی را وارد کنید.

2-شماره تماس

3-مبلغ شهریه را به تومان وارد کنید.

loading
× گفتگو