درباره مرکز آموزش مجازی

از ویژگی های اصلی آموزش مجازی ، فراهم نمودن امکان دسترسی انعطاف پذیرانه به اطلاعات و منابع می باشد. دسترسی انعطاف پذیر عبارتست از امکان دسترسی به اطلاعات و منابع و کاربرد آنها متناسب با زمان، مکان و سرعت مناسب برای فراگیرندگان می باشد. مفهوم آموزش از راه دور بر مبنای اصل دسترسی انعطاف پذیر به وجود آمد که هدف از شیوه های یادگیری الکترونیکی، برقراری امکان تحصیل متناسب با زمان، مکان و سرعت برای فراگیرندگانی بود که عموما بزرگسال بوده و به مشاغل تمام وقت و پاره وقت بودند.

مرکز آموزش مجازی، با فراهم سازی زمینه و بستر آموزش از راه دور این امکان را به علاقمندان آموزش علوم دینی فراهم کرده.

× گفتگو