برای دانلود فایلهای آموزشی ترم جدید وارد سامانه آموزشی قدیم شده و نام کاربری و رمز عبور قدیمی خود را وارد کنید

دانش پژوهان توجه داشته باشند، برای ترم جدید فقط دو درس برای همه فعال شده و بقیه درسهای بتدریج برای همه فعال خواهد شد.

همچنین جهت دسترسی و مراجعه به درسهای ترم قبل، فایلهای ترم گذشته در صفحه شما موجود می باشد

توجه:
درس های ترم 8 برای دانش پژوهان ترم آخر بزودی فعال خواهد شد

آدرس سامانه آموزشی قدیمی:

http://185.225.80.21/

× گفتگو